Νόμος 4602/19 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ρύθμιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερμικών εργασιών και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο από πλευράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και περιοίκων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, διέπονται από τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση αναθεώρησής του, ζητείται, μόνον επί τεχνικών θεμάτων, η γνώμη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.