Νόμος 4602/19 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται και λειτουργεί στην Αρχή, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της Αρχής, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

2. Για τα θέματα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 50 έως 68 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, εξειδικεύονται και ορίζονται σχετικώς, τα θέματα λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης και ελέγχου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

3. Στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας μπορούν να εντάσσονται τα κονδύλια των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Αρχή, σύμφωνα με τους σκοπούς λειτουργίας της και εκπληρούν τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και οι αμοιβές που εισπράττονται από το Δημόσιο ή ιδιώτες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.