Νόμος 4602/19 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας - εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Αρχής, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται Κανονισμός Οικονομικών και Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων δράσης των οργάνων της Αρχής και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.