Νόμος 4602/19 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου 4342/2015 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία ορισμού Ενεργειακών Υπευθύνων σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και οι σχετικές αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4342/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Κατηγορία Α': κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και 2.000 m2, εμπορικά καταστήματα έως και 2.000 m2 και επαγγελματικά εργαστήρια.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.