Νόμος 4602/19 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' του άρθρου 26 του νόμου 4496/2017 οι λέξεις:

 

{οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 km}

 

αντικαθίστανται με τις λέξεις:

 

{οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών προέρχεται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 km.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 26 του νόμου 4496/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α' δεν απαιτείται να συντρέχουν για μονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλλει ή υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.