Νόμος 4602/19 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν:

 

α) από τη μεταφορά μεγάλου αριθμού εργαζομένων από τη Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (πρώην ΛΑΓΗΕ) στην εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας λόγω της ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Γ' του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018),

 

β) τη μεταβίβαση στη Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης των αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης και είσπραξης του Ειδικού Τέλους Εκπομπής Αερίων Ρύπων και του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018) και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού,

 

η Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει 25 συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια. Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.