Νόμος 4604/19 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά όλων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής:

 

α) Τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) που έχουν διανεμηθεί πριν τις 26.9.2018, ισχύουν κανονικά.

 

β) Οι δικαιούχοι μεταφοράς για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης δύνανται να μεταφέρονται και με ΕΜΔ.

 

γ) Η μεταφορά μαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων και των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, από το τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της κοινή υπουργική απόφαση 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β/2018).

 

2. Στο άρθρο 63 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016) επέρχονται από 31-12-2018 οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση μέχρι 31-12-2018 αντικαθίσταται από τη φράση μέχρι 30-06-2019.

 

β) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2, η φράση που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018 έως τις 31-12-2018 αντικαθίσταται από τη φράση που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 έως τις 30-06-2019.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021 -2022.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.