Νόμος 4625/19 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β' πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

 

2. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.