Νόμος 4625/19 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διάταξη περί Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν, απαλλάσσονται από το σύνολο των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν. Η απαλλαγή επέρχεται με μόνη τη δήλωση του ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στο οικείο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο και κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.