Νόμος 679/77

Ν679/1977: Περί αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρύθμισης συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 679/1977: Περί αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρύθμισης συναφών θεμάτων, (ΦΕΚ 245/Α/1977), 01-09-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Κεφάλαιο Α: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση υπηρεσιών

 

Άρθρο 5: Οργάνωση υπηρεσιών

Άρθρο 6: Ανάθεση έργου - ομάδες εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις επί εκτέλεσης έργων

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες επί έργων

Άρθρο 8: Ειδικό κονδύλι απρόβλεπτων δαπανών

Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις για σημαντικά έργα

Άρθρο 10: Εγγυήσεις

Άρθρο 11: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Πλήρωση θέσεων με επιλογή

Άρθρο 20

 

Ο παρών Νόμος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-08-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.