Νομοθετικό διάταγμα 532/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της δημοσιεύσεως των βασιλικών διαταγμάτων, περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του παρόντος, οι κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες των περιφερειακών αρχών νομαρχιακού επιπέδου, ως τοιούτων νοουμένων των περιφερειακών αρχών ή υπηρεσιών ή περιφερειακών οργάνων ων η αρμοδιότης επεκτείνεται εφ' ολοκλήρου του νομού ή τμήματος αυτού, ανήκουν εις τον νομάρχη και θεωρούνται μεταβιβασθείσες αυτοδικαίως διά του παρόντος εις τα νομαρχιακού επιπέδου αρμόδια καθ' ύλην περιφερειακά όργανα των Υπουργείων. Η ενάσκησις των αρμοδιοτήτων τούτων δύναται να αναλαμβάνεται, εν όλω ή εν μέρει υπό του νομάρχου δι' αποφάσεως τούτου.

 

2. Όλες οι εν τη περιφέρεια του νομού πολιτικές διοικητικές υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου, εξαιρέσει των Επιτροπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εν τη περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης διοικητικών υπηρεσιών, αποτελούν εφ' εξής υπηρεσίας της νομαρχίας, ταύτης νοούμενης ως περιφερειακής υπηρεσίας που περιλαμβάνει το σύνολον των κατά τα ανωτέρω υπηρεσιών των καθ' έκαστον Υπουργείων. Διά βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών θα καθορισθούν τα της οργανώσεως της νομαρχίας του τίτλου των επί μέρους υπηρεσιών, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.