Νομοθετικό διάταγμα 532/70 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί σκοπώ προσαρμογής της εις προσωπικόν συνθέσεως των περιφερειακών υπηρεσιών, νομαρχιακού και διανομαρχιακού επιπέδου, εκάστου Υπουργείου προς τις διά του παρόντος νομοθετικού διατάγματος δημιουργημένες νέες ανάγκες αυτών, δύναται, διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού:

 

α) να αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών τούτων επί αντίστοιχο κατά κλάδο και βαθμό, μειώσει των οργανικών θέσεων των κεντρικών υπηρεσιών και

 

β) να μεταφέρονται τοιαύτες θέσεις από υπηρεσίας νομαρχιακού ή διανομαρχιακού επιπέδου εις ετέρας τοιαύτας του αυτού Υπουργείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.