Προεδρικό διάταγμα 144/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας δέον να καταβάλλεται υπό των ιδιοκτητών παράβολον εκ δραχμών 20.000 εις την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εις ειδικό λογαριασμό Ενίσχυσις Αθλητιατρικού Κέντρου - επιμόρφωσης αθλητιάτρων, προπονητών - ενίσχυσις αθλητικής βιβλιογραφίας.

 

2. Η άδεια ανανεώνεται κατ' έτος και κατά μήνα Οκτώβριο, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτου, και αφού προηγουμένως έχει ούτος καταθέσει παράβολον εκ δραχμών 5.000 υπέρ του ανωτέρω σκοπού, και εφ' όσον παρέλθουν τουλάχιστον 6 μήνες από της αρχικής λειτουργίας ταύτης.

 

3. H μη ανανέωσις της αδείας εντός του καθορισθέντος μηνός συνεπάγεται την παύση λειτουργίας της σχολής δι' αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού και δια χρόνον μέχρις 6 μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.