Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 169

Άρθρο 169: Εγκαταστάσεις Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 2 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 2 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος)

 

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεπικοινωνιών και τηλεοράσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 162.

 

Η παρέκκλιση αφορά:

 

α. στο ύψος.

 

β. στον αριθμό ορόφων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους 3.

 

γ. στις αποστάσεις των κτιρίων ή και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 5 m.

 

δ. στην αρτιότητα του γηπέδου όταν πρόκειται για τοποθέτηση ιστών αναμετάδοσης καθώς και κατασκευή μονώροφων κτισμάτων για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία θα έχουν ύψος μέχρι 4 m και επιφάνεια μέχρι 30 m2.

 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ή Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, όταν πρόκειται για εγκατάσταση των φορέων αυτών ή έγκριση από αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης κ.τ.λ.), όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης και μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.