Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 170

Άρθρο 170: Εμπορικές αποθήκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 11-01-1994 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 του από 11-02-1995 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών, απαιτείται έγκριση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση εμπορικών αποθηκών καθορίζονται ως εξής:

 

α) μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 20% της επιφάνειάς του.

 

β) μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος 7,50 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Το παραπάνω ύψος μπορεί να φθάσει έως 11 m όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα.

 

γ) ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,2.

 

δ) επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.

 

ε) σε περίπτωση ανέγερσης εμπορικών αποθηκών συναρμολογούμενων (βιδωτών) οριζόντιου τύπου ή κατακόρυφου τύπου (silos), το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 40% της επιφάνειας του γηπέδου και ο συντελεστής δόμησης 0,4.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.