Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 182

Άρθρο 182: Μετατόπιση κτιρίων για την προστασία μνημείων και αρχαιολογικών χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Στις περιπτώσεις που από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού επιβάλλεται η μετατόπιση κτιρίου, επιτρεπτής κατά τις κείμενες διατάξεις χρήσεως, για την προστασία μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων και λόγω της μετατόπισης αυτής, δεν είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, όπως ισχύουν, είναι δυνατή η μείωση των παραπάνω αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου όχι όμως κάτω των 2,50 m.

 

2. Με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 1 και εγκρίνεται τελικά η επιβεβλημένη τοποθέτηση του κτιρίου εντός του γηπέδου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.