Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 204

Άρθρο 204: Μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 11 του νόμου 2300/1995)

 

1. Στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία τηρείται Μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

2. Το Μητρώο αποτελείται από Βιβλίο Μητρώου και τους σχετικούς φακέλους.

 

3. Στο Βιβλίο Μητρώου καταχωρείται η έκδοση κάθε απόφασης έγκρισης για τη χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή αποφάσεων με τις οποίες πραγματοποιείται η μεταφορά συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενα ακίνητα.

 

4. Σε ειδική μερίδα του Βιβλίου Μητρώου καταχωρούνται επίσης και τα διατάγματα έγκρισης των ειδικών ζωνών υποδοχής συντελεστή.

 

5. Το Μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.