Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 299

Άρθρο 299: Αποζημίωση απαλλοτριούμενων ακινήτων που έχουν αυθαίρετες κατασκευές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 65 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

Για οικοδομές ή οποιεσδήποτε κατασκευές και εγκαταστάσεις ή τμήματά τους που είναι απαλλοτριωτέες κατά τις διατάξεις των άρθρων 276 παράγραφος 1 και 284, οι οποίες εκτελέστηκαν ή συμπληρώθηκαν μετά την έγκριση του σχεδίου και των τροποποιήσεών του και της γύρω από το σχέδιο ζώνης ή μετά την επιβολή των κατά το άρθρο 159 περιορισμών, κατά παράβαση των διατάξεων του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, και όμοια έργα που κατασκευάστηκαν σε οικόπεδα τα οποία μεταβιβάστηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 410 και 411, δεν καταβάλλεται αποζημίωση πριν από την κατεδάφισή τους σε περίπτωση απαλλοτρίωσης των γηπέδων στα οποία κατασκευάστηκαν τα έργα αυτά. Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των παραπάνω έργων, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται σε τμήματα του σχεδίου ή της ζώνης που εγκρίνονται ή τροποποιούνται μετά την 16-08-1923 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος), επιτρέπεται μόνο με:

 

α) τον τοπογραφικό χάρτη, βάσει του οποίου συντάχθηκε το σχέδιο ή η τροποποίησή του,

β) την κατά το άρθρο 329 οικοδομική άδεια και

γ) επίσημα έγγραφα σχετικά με την ανέγερση, τη μεταβίβαση ή την εκμετάλλευση του ακινήτου.

 

Αποκλείεται η απόδειξη με μάρτυρες ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Η διάταξη αυτή είναι δυνατό να επεκταθεί ανάλογα με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εφάπαξ και ιδιαιτέρως για κάθε πόλη, κώμη κ.τ.λ., και σε έργα τα οποία περιλαμβάνονται σε τμήματα του σχεδίου ή της ζώνης που δεν έγινε μεταβολή μετά τη 16-08-1923 και τα οποία έχουν εκτελεστεί κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.