Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 336

Άρθρο 336: Μεταβατικές διατάξεις του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Οικοδομικές άδειες για τις οποίες οι αντίστοιχοι φάκελοι έχουν υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι τη 13-07-1993 (ημέρα δημοσίευσης του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος), εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις.

 

2. Για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και για τις άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη 13-07-1993 και βρίσκονται σε ισχύ εφαρμόζονται τα άρθρα 334 και 335.

 

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ/1983) νοείται το από 08-07-1993 προεδρικό διάταγμα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.