Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 398

Άρθρο 398: Ύψη προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Το ύψος του προστίμου ανέγερσης αυθαιρέτων ορίζεται ως ποσοστό της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 356, σύμφωνα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

α) Για αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια μέχρι 50 m2 ή για τα πρώτα 50 m2 ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,20 ή 0,40 ή 0,80 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,30 ή 0,60 ή 1,20 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,50 ή 1,20 ή 2,00 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 m2) 350 m2 της ιδιοκτησίας σε 1 ή 2 ή 3 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 m2) σε 1 ή 3,60 ή 4,40 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α ή Β ή Γ προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παρούσα παράγραφο 1)α, 1)β, 1)γ, 1)δ και 1)ε του παρόντος άρθρου) του προστίμου. Όταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 m2 υπολογίζονται ως ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επιπλέον οι διατάξεις του μεθεπομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Όταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο, έχουν δε επιπλέον εφαρμογή και οι διατάξεις του επομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχουν, εκτός από το αυθαίρετο αντίστοιχα, ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα.

 

Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη, που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του τμήματος αυτού, κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982.

 

Το κατά τα παραπάνω προσδιοριζόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000 δραχμών.

 

2. Το ύψος του προστίμου διατήρησης των αυθαιρέτων του άρθρου 382 παράγραφος 1 ορίζεται για κάθε χρόνο διατήρησης ίσο προς το 10% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 396 και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 δραχμών.

 

3. Το ύψος προστίμου για κάθε χρόνο διατήρησης αυθαιρέτων των περιπτώσεων, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 387 και στην παράγραφο 11 του άρθρου 382 ορίζεται ως ποσοστό της κατά το άρθρο 396 συμβατικής αξίας του αυθαιρέτου και σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές:

 

α) Για αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια μέχρι 50 m2 ή για τα πρώτα 50 m2 ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,03 ή 0,06 ή 0,10 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,05 ή 0,10 ή 0,20 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,08 ή 0,20 ή 0,30 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 m2) 350 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,15 ή 0,30 ή 0,45 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 m2) σε 0,15 ή 0,55 ή 0,65 της συμβατικής αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α ή Β ή Γ.

 

Επιφάνειες βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α ή Β ή Γ προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παρούσα παράγραφο 3)α, 3)β, 3)γ, 3)δ και 3)ε του παρόντος άρθρου) του προστίμου.

 

Όταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 m2 υπολογίζονται σαν ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επιπλέον οι διατάξεις του μεθεπομένου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Όταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο, έχουν δε επιπλέον εφαρμογή και οι διατάξεις του επόμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, που συνοικούν μαζί του, έχουν αντίστοιχα ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα.

 

Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

Για την εφαρμογή των άρθρων 396 έως και 399 κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982.

 

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 δραχμών για κάθε χρόνο διατήρησής τους.

 

Το κατά τα ανωτέρω πρόστιμο διατήρησης είναι αντίστοιχο ποσοστό του ετήσιου προστίμου διατήρησης, αν το αυθαίρετο στο έτος για το οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο αυτό, διατηρείται για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.