Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 404

Άρθρο 404: Στοιχεία που συνοδεύουν τη συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου που συντάσσεται από αρμόδιο τεχνικό, συνοδεύεται εκτός από τα στοιχεία που ορίζει η παραπάνω διάταξη και από:

 

α) τον υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής που γίνεται υπεύθυνα από τον ανωτέρω τεχνικό, σύμφωνα με το άρθρο 401.

 

β) ειδική δήλωση που υπογράφεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου και που παρέχει όλα τα στοιχεία για τη χρήση του αυθαιρέτου και για τα άλλα κτίρια του ίδιου ιδιοκτήτη και των μελών της οικογενείας του σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις του τμήματος αυτού για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου. Η δήλωση αυτή γίνεται πάνω σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.