Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 435

Άρθρο 435


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 71 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Όταν ενέργειες της διοίκησης από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος προκλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και απαιτούν ορισμένα τοπογραφικά ή άλλου είδους διαγράμματα και μετρήσεις, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να ορίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία καταρτίζονται με δαπάνη και φροντίδα των ενδιαφερομένων αυτών και σε όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται αυτό από τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή η τυχόν καθυστέρηση των διοικητικών ενεργειών, λόγω της μη κατάρτισης από τους ενδιαφερομένους των διαγραμμάτων κ.λ.π. που ορίστηκαν από την υπηρεσία, δεν δημιουργεί υπέρ αυτών δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων, βαρύνει δε αυτούς κάθε ζημία που προκύπτει από την καθυστέρηση αυτή.

 

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, που κανονίζονται με προεδρικό διάταγμα επιβάλλεται η προηγούμενη κατάθεση από τον ενιστάμενο παραβόλου, χωρίς την οποία η ένσταση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Το παράβολο αυτό ορίζεται για κάθε περίπτωση από τα παραπάνω διατάγματα μεταξύ πέντε και εκατό δραχμών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.