Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 440

Άρθρο 440


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 76 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

1. Στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος προβλέπονται οποιουδήποτε είδους προσκλήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοποιήσεις οποιωνδήποτε εγγράφων στα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι και γενικές (χωρίς να αναφέρονται ονομαστικά στα πρόσωπα που αφορούν).

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έλαβαν πλήρη γνώση των προσκλήσεων και κοινοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, εφόσον αυτές δημοσιεύτηκαν είτε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες είτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Πάντως τον τρόπο των κατά τα παραπάνω προσκλήσεων και ειδοποιήσεων σε όσες περιπτώσεις αυτός δεν καθορίζεται λεπτομερώς από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, ρυθμίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.