Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Συγκρότηση οικοδομικού συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 39 του νόμου 947/1979)

 

1. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 και εφόσον αυτό προβλέπει ειδικά τη σύσταση αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού, όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αστικού αναδασμού, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία αυτών, αποτελούν αυτοδίκαια αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό. Εφόσον η ζώνη αστικού αναδασμού καλύπτει μεγαλύτερη έκταση και μάλιστα έκταση που υπάγεται σε διάφορους δήμους ή κοινότητες είναι δυνατό να συνιστώνται δύο ή περισσότεροι συνεταιρισμοί, για καθένα από τους οποίους καθορίζεται και ιδιαίτερη περιφέρεια μέσα στην παραπάνω ζώνη. Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στα όρια μεταξύ δύο συνεταιρισμών υπάγονται εξ ολοκλήρου στο συνεταιρισμό στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα αυτών.

 

2. Σκοπός του οικοδομικού συνεταιρισμού είναι η προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται για την κτηματογράφηση της περιοχής και τη σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης, τη διαμόρφωση των νέων οικοπέδων και τη διανομή αυτών μεταξύ των μελών του σύμφωνα με το λόγο της αξίας της ιδιοκτησίας του καθένα. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός μπορεί επίσης να αναλαμβάνει ή και να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση των έργων υποδομής για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και γενικά την αρτιότερη διαμόρφωση και την αξιοποίηση των εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στη ζώνη, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη. Εφόσον μέσα στη ζώνη αστικού αναδασμού περιλαμβάνονται και ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις, ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει και τη φροντίδα της διατήρησης, ανάπτυξης και προστασίας αυτών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ολοκληρώσει το κύριο έργο του διατηρείται μετά τη διάλυσή του ως αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός που έχει σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και προστασία των δασικών ιδιοκτησιών που ανήκουν στα μέλη του.

 

3. Στα δικαιώματα των αρχικών μελών του συνεταιρισμού υποκαθίστανται αυτοδίκαια οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών αμέσως μετά τη μεταγραφή του τίτλου σύμφωνα με τον οποίο αποκτήθηκε η κυριότητα. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από τη διαδοχή ως μέλη του συνεταιρισμού πριν να καταθέσουν δήλωση προς τον πρόεδρο του συνεταιρισμού για την απόκτηση της κυριότητας.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.