Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Η πολεοδομική μελέτη με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 82 εγκρίνεται με απόφαση του νομάρχη ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 154 εκτός από τους οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί είτε ως αξιόλογοι βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 2 είτε ως παραδοσιακοί. Στην περίπτωση αυτή η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία του άρθρου 154. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ζητήσει και τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης περιλαμβάνει τα στοιχεία α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 90.

 

2. Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.