Προεδρικό διάταγμα 165/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικότερα δια την έκδοση οικοδομικής αδείας τηρουμένων των διατάξεων του ως άνω άρθρου 2, απαιτείται περαιτέρω έγκρισις της αρμοδίας Διευθύνσεως Πολεοδομικών μελετών της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού δια την δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις τις οριζόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.

 

α) Δια χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων χωρητικότητος μεγαλύτερης των 100 αυτοκινήτων.

 

β) Δια χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων χωρητικότητος μεγαλύτερης των 40 αυτοκινήτων εντός:

 

Β1. Της Κεντρικής Περιοχής Αθηνών της περικλειόμενης υπό των οδών:

 

Αλεξάνδρας,

Ιουλιανού,

Υμηττού,

Πεντέλης,

 

(περιλαμβανομένων και των χώρων σταθμεύσεως των εχόντων εισόδους η εξόδους επί των οδών αυτών), ως η περιοχή αυτή εμφαίνεται δια συνεχούς γραμμής εις το διάγραμμα υπ' αριθμόν 1 της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 2.

 

Β2. Της Κεντρικής Περιοχής Πειραιώς της περικλειόμενης υπό των οδών:

 

Βασιλίσσης Σοφίας,

Μπουμπουλίνας,

Βασιλέως Κωνσταντίνου,

Σκουζέ Φίλωνος,

Φιλελλήνων,

Ακτή Μιαούλη,

Ακτή Ποσειδώνος,

Ακτή Καλλιμασιώτη,

Αλιπέδου,

Διστόμου,

Βασιλέως Κωνσταντίνου,

Ελευθερίου Βενιζέλου,

Βασιλίσσης Σοφίας,

 

(περιλαμβανομένων και των χώρων σταθμεύσεως των εχόντων εισόδους η εξόδους επί των οδών αυτών) ως η περιοχή αυτή εμφαίνεται δια συνεχούς γραμμής εις το διάγραμμα υπ' αριθμόν 2 της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 2.

 

2. Εις τις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία εμπίπτουν εις τις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως, ως αυτές καθορίζονται υπό των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, ως και τις περιπτώσεις ακινήτων εις τα οποία δεν χορηγείται η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγκρισις δημιουργίας χώρου σταθμεύσεως, εφαρμόζεται η περίπτωσις β' η γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.