Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Αποσπάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των Νομαρχών μέχρι 3 συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 περιπτώσεις β', γ', δ', στ' και ζ' του νόμου [Ν] 1256/1982, για χρονικό διάστημα 2 ετών το οποίο μπορεί να παραταθεί για 2 ακόμη έτη.

 

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται προκειμένου για νομικό πρόσωπο ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των προέδρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι έξι συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, για χρονικό διάστημα 2 ετών το οποίο μπορεί να παραταθεί για 2 ακόμη έτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.