Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το όνομα Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα.

 

Μέλη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας είναι όλες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

Όργανα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας είναι τα εξής:

 

Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Το Εποπτικό Συμβούλιο

 

Πόροι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας είναι οι εισφορές των μελών της που καθορίζονται σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πληγή.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται αναλυτικά, ο σκοπός της σύστασης της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, η εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σ' αυτήν, η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων της και ο τρόπος ανάδειξης αυτών, οι Αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων, οι πόροι, η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και οι οικονομικός έλεγχος, το προσωπικό, η οργάνωση, οι κανονισμοί καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.