Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Αναπλήρωση Νομάρχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή είναι κενή η θέση, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί.

 

2. Αν ο Νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος Νομάρχης, ένας από τους βοηθούς νομάρχες με τη σειρά που έχουν οριστεί.

 

Αν δεν υπάρχει βοηθός Νομάρχης, η αναπλήρωση του νομάρχη γίνεται από το νομαρχιακό σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία από αυτόν που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 63 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.