Νόμος 2503/97

Ν2503/1997: Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2503/1997: Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 107/Α/1997), 30-05-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Διοίκηση

Άρθρο 2: Οργάνωση

Άρθρο 3: Μετατάξεις - Αποσπάσεις - Μεταθέσεις - Κατάταξη

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός - Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας

 

Κεφάλαιο Β: Οργανισμός Περιφέρειας

 

Άρθρο 5: Διάρθρωση

Άρθρο 6: Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα την Περιφέρεια

Άρθρο 7: Διευθύνσεις στους νομούς ή νομαρχίες

Άρθρο 8: Προσωπικό - Προϊστάμενοι

 

Μέρος Δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 9: Οργάνωση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 10: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 11: Λειτουργικά ζητήματα πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 12: Προσωπικό Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 13: Προμήθειες - Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων - Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος - Επιχειρήσεις

Άρθρο 14: Θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης

Άρθρο 15: Λειτουργικά ζητήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 17: Επενδυτικά κίνητρα

Άρθρο 18: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 19: Θέματα κρατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 20: Οργάνωση δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-05-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.