Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Έσοδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έσοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι:

 

α. Τακτικά, που προέρχονται από:

 

(1) φόρους, τέλη δικαιώματα και εισφορές,

(2) εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης Περιουσίας,

(3) ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

(4) κεντρικούς αυτοτελείς πόρους,

(5) πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,

(6) τέλη, δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα,

(7) Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών για την υλοποίηση των αγροτικών προγραμμάτων.

 

β. Έκτακτα, που προέρχονται από:

 

(1) έσοδα από τέλη για χρήση έργων που γίνονται με δανεισμό,

(2) Δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές,

(3) επιχορηγήσεις φορέων του δημοσίου τομέα,

(4) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και

(5) χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

(6) κάθε άλλη πηγή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

2. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

3. Σε περίπτωση εκτέλεση έργων με δανεισμό, το Νομαρχιακό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τέλη χρήσης των έργων για την εξασφάλιση των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων και έως ότου εξοφληθούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.