Προεδρικό διάταγμα 59/18 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδικές χρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιοχές ειδικών χρήσεων μπορεί να καθορίζεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικές χρήσεις:

 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Επιτρέπονται μόνο Μεγάλες (4.2) και Ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία - Λατομεία Μεταλλεία).

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων.

 

(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

 

(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

 

(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ).

 

(38) Κοιμητήρια.

 

(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Οστών.

 

(40) Σωφρονιστικά καταστήματα - φυλακές- κέντρα κράτησης.

 

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.

 

(42) Ιππόδρομος.

 

(43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.)

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.)

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.

 

Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις από όλες τις ειδικές χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής.

 

Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 44 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.