Προεδρικό διάταγμα 5/7/83 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εφαρμογή διατάξεων για όλα τα αυθαίρετα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων εφαρμόζονται και για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί πριν από τις 31-01-1983 με τις εξής διακρίσεις:

 

α) Γι' αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί από 10-12-1981 μέχρι 31-01-1983 και που δεν αποτελούν τη μοναδική και κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη του μέσα στα όρια του νομού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων.

 

β) Για αυθαίρετα που δεν έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 1337/1983 διατάξεις ή δεν έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 ή του νόμου 720/1977 ή του νόμου 1337/1983 εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων.

 

γ) Για όσα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές έχουν υποβληθεί δηλώσεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 στην αρμόδια Οικονομική Εφορία μέχρι τις 14-03-1983 ημέρα δημοσίευσης του νόμου 1337/1983 και δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη σχετική διαδικασία, συνεχίζεται η διαδικασία που έχει αρχίσει.

 

δ) Για όσα αυθαίρετα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία με τις ισχύουσες μέχρι την 14-03-1983 διατάξεις και δηλωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 υπάγονται στη διαδικασία του νόμου 1337/1983.

 

ε) Για όσα αυθαίρετα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία με τις ισχύουσες μέχρι 14-03-1983 διατάξεις και δεν δηλωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται, ως εξής:

 

α.α Εάν έχει συνταχθεί παλαιότερη έκθεση και απόφαση Προϊσταμένου, τότε τηρείται η διαδικασία του άρθρου 1 και επόμενα του παρόντος διατάγματος και ταυτίζεται η απόφαση αυτή με την έκθεση του άρθρου 1 και η ένσταση που τυχόν υποβάλλεται κατά της απόφασης του Προϊσταμένου ταυτίζεται με την ένσταση του άρθρου 2 του ίδιου διατάγματος.

 

β.β. Εάν έχει υποβληθεί ήδη ένσταση κατά της αποφάσεως Προϊσταμένου, τότε τηρείται η διαδικασία του άρθρου 2 και επόμενα του παρόντος αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν οι ενιστάμενοι για την ημερομηνία εξετάσεώς της.

 

γ.γ. Εάν έχει γίνει οριστική η απόφαση του Προϊσταμένου, είτε γιατί δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση, είτε γιατί εκδόθηκε η οριστική απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου του άρθρου 122 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.