Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ημερήσια διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 4 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

1. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που καθορίζεται από τη σχετική πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και την υπογράφει.

 

άρθρο 4 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

2. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργών για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, διαταγμάτων κανονιστικού ή ατομικού χαρακτήρα, πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι προτάσεις των μελών της Κυβέρνησης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε γενικά ή ειδικά πολιτικά ζητήματα ή και για ανακοινώσεις.

 

άρθρο 4 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

3. Η ημερήσια διάταξη διαιρείται σε τρία μέρη. Το μέρος Α περιέχει τα σχέδια πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, διαταγμάτων κανονιστικού ή ατομικού χαρακτήρα και πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου. Το μέρος Β περιλαμβάνει τις προτάσεις του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης για συζήτηση και λήψη απόφασης σε γενικά ή ειδικά πολιτικά ζητήματα, καθώς και τα υπό κατάθεση σχέδια νόμων που έχουν σχέση με τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης, εφόσον κριθεί από τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να προηγηθεί έγκριση εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου. Το μέρος Γ είναι αφιερωμένο στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών και την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου σε γενικά ή ειδικά πολιτικά ζητήματα.

 

άρθρο 4 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

4. Η Ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη της Κυβέρνησης το αργότερο την παραμονή της συνεδρίασης.

 

άρθρο 4 παράγραφος 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

5. Απλά αντίγραφα των κειμένων μαζί με τις συνοδευτικές εισηγήσεις και άλλα ουσιώδη στοιχεία των σχεδίων πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών διαταγμάτων, πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου, που πρόκειται να εισαχθούν για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποστέλλονται στα μέλη της Κυβέρνησης μαζί με την ημερήσια διάταξη ή και μεταγενέστερα, εκτός αν υπάρξει αντίθετη εντολή του Πρωθυπουργού.

 

άρθρο 4 παράγραφος 6 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 50/1990

 

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από έγκριση του Πρωθυπουργού, να συζητεί και να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.