Προεδρικό διάταγμα 63/05

ΠΔ 63/2005: Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 63/2005: Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (ΦΕΚ 98/Α/2005), 22-04-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Κεφάλαιο Α: Υπουργικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 5: Ημερήσια διάταξη

Άρθρο 10: Διαβίβαση σχεδίων και πράξεων

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα

 

Άρθρο 15: Συλλογικά κυβερνητικά όργανα

Άρθρο 16: Γενικές διατάξεις για τα Συλλογικά κυβερνητικά όργανα

Άρθρο 17: Κυβερνητική Επιτροπή

Άρθρο 18: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας

Άρθρο 20: Επιτροπή Θεσμών

Άρθρο 21: Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 22: Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών

Άρθρο 23: Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής

 

Κεφάλαιο Γ: Πρωθυπουργός

 

Άρθρο 24: Ορκωμοσία

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες

Άρθρο 27: Αναπλήρωση

Άρθρο 28: Υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες

Άρθρο 30: Διάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού

Άρθρο 32: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 34: Αποδοχές προσωπικού

Άρθρο 36: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, υπουργοί, υφυπουργοί

 

Άρθρο 39: Διορισμός και Ορκωμοσία

Άρθρο 40: Αρμοδιότητες αντιπροέδρων της Κυβέρνησης

Άρθρο 41: Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών

Άρθρο 45: Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών

Άρθρο 46: Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών

Άρθρο 47: Θέσεις υπουργών και υφυπουργών

 

Κεφάλαιο Ε: Υπουργεία

 

Άρθρο 48: Τίτλος και τάξη υπουργείων

Άρθρο 49: Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Άρθρο 50: Γενικοί γραμματείς υπουργείων

Άρθρο 51: Γενικές Γραμματείες

Άρθρο 52: Σύσταση Γενικών Γραμματειών

Άρθρο 53: Διοικητικός τομέας και ειδικοί γραμματείς

Άρθρο 54: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 55: Πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και προσωπικό των γενικών γραμματέων

Άρθρο 56: Οργάνωση και λειτουργία πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών

Άρθρο 57: Αποδοχές και ασυμβίβαστα

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διυπουργικές επιτροπές

 

Άρθρο 59: Κοινές διατάξεις για τη λειτουργία των διυπουργικών επιτροπών

 

Κεφάλαιο Ζ: Γενική γραμματεία της κυβέρνησης

 

Άρθρο 72: Τίτλος - Σκοπός

Άρθρο 73: Γενική διάρθρωση

Άρθρο 74: Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 76Α: Γραφείο Υποστήριξης της καλής νομοθέτησης

Άρθρο 76Β: Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών θεμάτων

Άρθρο 76Γ: Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών θεμάτων

Άρθρο 77: Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 78: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 81: Πλήρωση θέσεων

Άρθρο 82: Αποδοχές

Άρθρο 83: Δαπάνες

Άρθρο 85: Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Άρθρο 86: Εξουσιοδοτήσεις

 

Κεφάλαιο Η: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 88: Υπηρεσιακή κατάσταση και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων

Άρθρο 90: Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 21-04-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.