Προεδρικό διάταγμα 63/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Εργοδότης ή κύριος του έργου ο Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία.

 

β) Φορέας κατασκευής του έργου ο Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία που εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία ο Τομέας Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικού του Αερολιμένα Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία.

 

δ) Προϊστάμενη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή η Διεύθυνση Τεχνικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα,σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις, ασκούν καθήκοντα Προϊστάμενης Αρχής, όσον αφορά:

 

α) Την έγκριση ή ακύρωση ή τη μερική επανάληψη της δημοπρασίας.

 

β) Τη λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών.

 

γ) Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.