Προεδρικό διάταγμα 63/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου - Γενικού Διευθυντή και αποτελείται από:

 

α) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικού του Αερολιμένα Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία ως Πρόεδρο που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

β) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

γ) Το Νομικό Σύμβουλο του Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

ε) Ο Προϊστάμενο του αρμόδιου, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικού του Αερολιμένα Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία ως εισηγητή με ψήφο.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Αερολιμένα Αθηνών Ανώνυμος Εταιρεία που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόφαση πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.