Προεδρικό διάταγμα 80/86 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Πρόγραμμα εργασιών και πρόγραμμα επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, εγκρίνει ανά πενταετία το πρόγραμμα εργασιών της εταιρίας καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων.

 

2. Σε κάθε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε από την μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών είτε από την εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.