Προεδρικό διάταγμα 89/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτροπή Διαγωνισμού - Επιτροπή Εισήγησης για ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιτροπές διαγωνισμού συγκροτούνται από την Προϊσταμένη Αρχή.

 

2. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να συγκροτεί στην έδρα της επιτροπή διαγωνισμού σε ετήσια βάση. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μπορεί η επιτροπή να ασκεί και καθήκοντα Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού έργου καθώς και για δημοπρασία έργου που γίνεται στην έδρα μιας μόνο Υπηρεσίας, εκτός της έδρας της Προϊσταμένης Αρχής και ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το όριο μέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Β' τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 93/1991 (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.