Προεδρικό διάταγμα 89/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεχνικό Συμβούλιο Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αποτελείται από:

 

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ως Πρόεδρο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

γ) ένα τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας,

 

δ) ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ε) ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 93/1991 (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

3. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ένας από τους Υποδιευθυντές της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου κατά περίπτωση Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Ο εισηγητής συμμετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων παρέχει τη γνώμη του στις αιτήσεις θεραπείας, στην έγκριση παρεκκλίσεων, στο χαρακτηρισμό έργου ως ειδικής φύσεως, στην ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου καθώς και σε κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό ο Διοικητής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 93/1991 (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα.

 

6. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου ορίζεται διετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 93/1991 (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.