Προεδρικό διάταγμα 93/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 89/1987 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{β. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του αυτού προεδρικού διατάγματος 89/1987 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων παρέχει τη γνώμη του στις αιτήσεις θεραπείας, στην έγκριση παρεκκλίσεων, στο χαρακτηρισμό έργου ως ειδικής φύσεως, στην ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου καθώς και σε κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό ο Διοικητής.}

 

3. Στο άρθρο 4 του αυτού προεδρικού διατάγματος 89/1987 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει, ως ακολούθως:

 

{Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου ορίζεται διετής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.