Απόφαση 1016/88

Απόφαση Α4Β/1016/1988: Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και εξοπλισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Α4Β/1016/1988: Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και εξοπλισμός, (ΦΕΚ 214/Β/1988), 21-04-1988.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1666/1986 Οδοντοτεχνικό επάγγελμα - οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις.

 

2. Την 5/1988 απόφαση της 53ης ολομέλειας γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

3. Την 1554/1987 (ΦΕΚ 705/Β/1987) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τις προδιαγραφές του χώρου εγκατάστασης και το μηχανολογικό εξοπλισμό για το οδοντοτεχνικό εργαστήριο ως εξής:

 

Άρθρο 1: Προδιαγραφές του χώρου

Άρθρο 2: Βασικός εξοπλισμός

Άρθρο 3: Εξοπλισμός για ειδικές εργασίες

Άρθρο 4: Υγιεινή των χώρων των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 24-03-1988

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.