Απόφαση 107017/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα I έως IV που ακολουθούν.

 

Παράρτημα Ι: Σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται εκπόνηση στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης

Παράρτημα II: Σχέδια και προγράμματα που υποβάλλονται σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου

Παράρτημα III: Περιεχόμενο στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Παράρτημα IV: Περιεχόμενο φακέλου διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.