Απόφαση 10824/95

Απόφαση 10824/1995: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου - επέκτασης ενότητας Ευαγγελικών - Νέας Ζωής της πόλης Κατερίνης νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10824/1995: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου - επέκτασης ενότητας Ευαγγελικών - Νέας Ζωής της πόλης Κατερίνης νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 27/Δ/1995), 24-01-1995.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το από 17-06-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 696/Δ/1988), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης της ενότητας Ευαγγελικών.

 

6. Τις με αριθμούς 196/1993 και 38/1994 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες γνωμοδοτεί υπέρ της γενικής αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου επέκτασης της ενότητας Ευαγγελικών - Νέας Ζωής με μοναδικό σκοπό την άρση των προβλημάτων ρυμοτομίας σε περιπτώσεις προσκυρώσεων δημοτικών εκτάσεων, άσκοπων ρυμοτομήσεων, αναγνωρίσεων υφισταμένων οδών ή πεζοδρόμων ασυμφωνιών με την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η υλοποίηση και η εφαρμογή του σχεδίου πόλης.

 

7. Την ένσταση της Χρηστίδου - Ταξιάρχου Αναστασίας, που υποβλήθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας.

 

8. Το από 27-11-1994 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της γενικής αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου επέκτασης της ενότητας Ευαγγελικών, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου και επί πλέον εξετάζοντας την υποβληθείσα ένσταση προτείνει:

 

α) Να εφαρμοσθεί η ρυμοτομία, που δόθηκε από την υπηρεσία μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 85Α - 86Α - 86Β.

 

β) Να εφαρμοσθεί η ρυμοτομία, που δόθηκε από την υπηρεσία για το οικοδομικό τετράγωνο 84Α, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης της ενότητας Ευαγγελικών - Νέας Ζωής της πόλης Κατερίνης, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας και όπως αυτή φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα, που συνοδεύουν την παρούσα.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα συνημμένα διαγράμματα θα αναρτηθούν μετά τη δημοσίευσή της στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας για 15 ημέρες.

 

a.10824.95

 

Κατερίνη, 12-01-1995

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.