Νόμος 3200/55

Ν3200/1955: Περί διοικητικής αποκεντρώσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3200/1955: Περί διοικητικής αποκεντρώσεως, (ΦΕΚ 97/Α/1955), 23-04-1955.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομε και διατάσσουμε:

 

Μεταβίβαση υπουργικών αρμοδιοτήτων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Προσφυγή κατ' αποφάσεων του Νομάρχου

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Γνωμοδοτικά συμβούλια και επιτροπές

 

Άρθρο 15

 

Υπηρεσία Δημοσίου Λογιστικού.

 

Άρθρο 16

 

Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κατάργηση Γενικών Διοικήσεων - Ανασύσταση Νομαρχιών

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Διορισμός και απόλυσις Νομαρχών

 

Άρθρο 24

 

Υπουργείο Βορείου Ελλάδος

 

Άρθρο 25

 

Νομαρχία Αττικής

 

Άρθρο 26

 

Νομαρχία Δωδεκανήσου

 

Άρθρο 27

 

Συμβούλιο αποκεντρώσεως

 

Άρθρο 28

 

Οργανωτικές διατάξεις

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

 

Εν Αθήναις, τη 13-04-1955

 

Παύλος Β.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.