Απόφαση 10920/90

Απόφαση 10920/13/90: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομικού τετραγώνου 18 Δήμου Κηφισιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10920/13/90: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομικού τετραγώνου 18 Δήμου Κηφισιάς, (ΦΕΚ 274/Δ/1990), 14-05-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 , όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων.

 

5. Την απόφαση 66/1988 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς.

 

6. Το πρακτικό της 22-03-1990 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (συνεδρία 11η, πράξη 46η), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το χαρακτηρισμό του δρόμου που φαίνεται στα σχέδια που συνοδεύουν την εισήγηση, σαν πεζόδρομου, στο οικοδομικό τετράγωνο 18 του Δήμου Κηφισιάς (οδός Ορτανσίας, πάροδος Δάφνης).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 02-05-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.