Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των εκ της συμβάσεως σχέσεων.

 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 1797/1988 και [Ν] 2000/1991, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/1989 προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π., όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.