Απόφαση 1140/91

Απόφαση 1140/1991: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Διονυσίου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1140/1991: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Διονυσίου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 445/Δ/1991), 16-07-1991.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

2. Τον νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και του νόμου 1577/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Την υπ' αριθμόν 396/89/1990 (ΦΕΚ 311/Δ/1990) απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής με την οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη Παραλία Διονυσίου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 41/1990 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Διονυσίου με την τεχνική έκθεση του μελετητή που την συνοδεύει.

 

7. Την υπ' αριθμόν 18/1990 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής σχετικά με την τροποποίηση, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Διονυσίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 41/1990 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Διονυσίου, ως εξής:

 

1. Αποχαρακτηρίζουμε τα οικοδομικά τετράγωνα 108, 109, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 139 και 141 από κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους ανέγερσης κτιρίων γενικής κατοικίας.

 

2. Την μετατόπιση Ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα 9,11, 23,24,29,30, 31,32,33,34,35 και 36 σύμφωνα με το 1:100 χάρτη του Πολιτικού Μηχανικού Αθανάσιου Ξανθόπουλου που συνοδεύει την παρούσα.

 

3. Τροποποιούμε τους όρους δόμησης ως εξής:

 

α) Στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 απαγορεύεται η λειτουργία κέντρων διασκέδασης με μουσική, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους πρώτους παράλληλους με την ακτογραμμή στα οικοδομικά τετράγωνα 8, 10, 11, 25, 26, 36, 33, 34 και 35.

 

β) Μειώνεται το εμβαδόν αρτιότητας στα οικόπεδα, που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 296, 30, 31, 32Α, 36Β, 33, 34, 35Α από 250 m2 σε 200 m2.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τον χάρτη σε κλίμακα 1:1000.

 

a.1140.91

 

Πολύγυρος, 13-06-1991.

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.