Απόφαση 11427/92

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/11427/500/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Σουρωτής νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/11427/500/1992: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Σουρωτής νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 284/Δ/1992), 24-03-1992.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί σχεδίων πόλεων, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ιδίως το Κεφάλαιο Α.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.

 

4. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους.

 

5. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους.

 

6. Το νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Σουρωτής (εγκεκριμένη διανομή Υπουργείου Γεωργίας έτους 1960).

 

8. Την υπ' αριθμόν 4400/1986 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί καθορισμού ορίων κ.λ.π. Σουρωτής όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμόν 3910/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 10/1990 και 14/1991 Κοινοτικού Συμβουλίου Σουρωτής. Τις υπ' αριθμούς 621/1989, 1030/1989, 816/1990 και 279/1991 πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνονται η μελέτη πολεοδόμησης και επέκτασης όπως και οι αναγκαίες τροποποιήσεις στη ζώνη επαφής με το ισχύον σχέδιο οικισμού Σουρωτής νομού Θεσσαλονίκης όπως φαίνεται στα 10 τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύουν την απόφαση αυτή και ειδικότερα.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Θεσσαλονίκη, 10-01-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.