Προεδρικό διάταγμα 24/4/85

ΠΔ 24-04-1985: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησής τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-04-1985: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησής τους, (ΦΕΚ 181/Δ/1985), 03-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 17 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973) όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 80 παράγραφος 1, 87, 125.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 622/1977.

 

4. Την υπ' αριθμόν 254/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Κατηγορίες οικισμών

Άρθρο 3: Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού

Άρθρο 4: Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού

Άρθρο 5: Γενικοί όροι δόμησης

Άρθρο 6: Γραμμή δόμησης

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Καταργούμενες - διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11: Παράρτημα

Άρθρο 12

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-04-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.